Política de Qualitat

La Direcció de DIAGNÒSI DERMATOLÒGICA des del seu compromís amb el desenvolupament i la millora contínua del nostre Sistema de Gestió de Qualitat, ha establert la Política de Qualitat que es presenta a continuació.

 

Els nostres serveis d’anàlisi dermatològica, prevenció, intervenció, seguiment i tractament als nostres pacients es recolzen en aquesta línia operativa i funcional.

Objectius que s’estableixen en conjunt en Qualitat del Servei i en l’aplicació de les diferents actuacions necessàries per a la consecució dels mateixos.

 

 • Atenció personalitzada al pacient ia la resta de les parts interessades per tal d’obtenir la màxima satisfacció en totes les etapes.
 • Desenvolupament i seguiment mèdic-pacient mitjançant els diferents serveis, intervencions, anàlisi, tecnologia i tractaments actualment disponibles.
 • Comunicar al pacient o altres parts interessades rellevants, amb la màxima antelació possible, les incidències que es puguin produir en la prestació del servei i minimitzar així l’impacte que hi puguin tenir.
 • Àmplia Col·laboració amb professionals, especialistes mèdics i experts relacionats amb el pacient.
 • Conèixer i eliminar situacions de risc que pugui perjudicar d’alguna manera els nostres pacients o per influència de tercers.
 • Formació continuada del personal, equip mèdic i tècnic de lorganització.
 • Estendre i millorar les solucions dermatològiques a la detecció precoç de malalties cutànies i càncer de pell.
 • Promoure en l’àmbit nacional i internacional la formació, metodologia, praxi, rigor mèdic, investigació, formació, tractaments, tècniques emprades i tecnologia utilitzada a l’organització.
 • Assegurar la màxima eficàcia en matèria de gestió de la qualitat a les diferents àrees, serveis, processos i tractaments.
 • Millora i innovació tecnològica constant de les nostres instal·lacions per aconseguir optimitzar alhora tots els nostres processos.
 • Fomentar la participació de tot lequip en el procés de millora contínua. Entenem que la qualitat de servei és un dret del client i, com a tal, ha de ser part de l’estil propi de les persones que componen la nostra organització.
 • Compliment de la legislació vigent en totes les activitats desenvolupades, així com identificar en el context de lorganització per determinar els riscos, canvis i oportunitats per tal daplicar millores de forma continuada.

 

Aquesta directriu la revisa periòdicament la Direcció i la Gerència per tal d’adaptar-la als propòsits de la nostra organització i establir els objectius de qualitat corresponents per a la seva aplicació. Aquests objectius es comuniquen a tots els integrants de l’empresa i es proporcionen els recursos adequats i necessaris per facilitar-ne la consecució.

 

S’estableix per a tots els integrants de l’empresa l’aplicació d’aquests valors a la feina diària, per tal de contribuir a la Política de Qualitat , oferint el millor servei i atenció als nostres pacients i interessats.

Joan Lladó
Gerència

Suscripción Boletín

Subscripció Butlletí

Inscripció curs