Dr. Pau Rosés Gibert

Dermatòleg i venereòleg

Col·laborador docent a l’assignatura de Dermatologia de la Universitat del País Basc (UPV)

Tutor de l’acadèmia AMIR (Acadèmia d’estudis MIR):
– Curs 2018-2019: Tutor del grup de Bilbao
– Curs 2019-2020: Tutor especial
– Curs 2020-2021: Tutor d’alt rendiment
– Curs 2021-2022: Tutor especial

2011 – 2017: Grau en medicina a la Universitat de Barcelona

Medicina Clínica. Universitat Camilo José Cela. Curs 2019.
XI Màster en Dermatologia estètica. Universitat Alcalá de Henares (UAH), Grup Pedro Jaen. Curs 2021. Treball Final de Màster: Revisió actualitzada del farciment d’ulleres. Tutora: Rosa del Riu Reyes.
IV Màster en Dermatopatologia i correlació clínica. Universitat Alcalá de Henares (UAH), Grup Pedro Jaen. Curs 2021. Treball Final de Màster: Nevus displàsics. Criteris histopatològics i significat clinicopatològic. Tutora: Dr J. Cuevas.

2018 – 2022: Resident de dermatologia medicoquirúrgica i venereologia a l’Hospital Universitari Araba (Vitòria-Gasteiz, Euskadi)

El Dr. Pau Rosés Gibert és especialista en dermatologia i venereologia a l’hospital Clínic de Barcelona i també a la unitat de dermatologia a la prestigiosa clínica Diagnosi Dermatològica.

De la Torre Gomar FJ, Rosès Gibert P, Gimeno Castell J, Menéndez Parrón A, Saenz Aguirre A, González Pérez R. Premi al major poster presentat al 8è Curs Avançat de Dermatoscòpia: “Un arcoiris entre els turons”.
Menéndez Parrón A, Gimeno Castell J, Rosès Gibert P, Escribà de la Torre RM, Martínez de Lagrán Álvarez d’Arcaya Z, Martínez González MI. Premi a la major comunicació oral a la XV reunió nacional de residents de Pàgina 2/4 dermatologia: Desordre limfoproliferatiu B polimorf
immunosupressió per metotrexat, descripció d’un cas.
Gimeno Castillo J, Rosès Gibert P, Menéndez Parrón A, González Pérez R. Premi al millor pòster oral a la 66 reunió del grup espanyol en investigació de dermatitis de contacte i al·lèrgia cutània (GEIDAC 2021): Resultat de les proves epicutànties en pacients amb dermatitis del cuir cabellut. La nostra experiència durant un període de 5 anys.
Rosés Gibert P, Saenz Aguirre A. Premi rebut per: L’acne, més enllà de la pell (Premis Acné Edició 2019, Pierre-Fabre)

Acadèmia Espanyola de Dermatologia
Secció Basc-Navarro-Aragonesa
International Dermoscopy Society
European Academy of Dermatology and Venereology

Suscripción Boletín

Subscripció Butlletí

Inscripció curs