Avís legal

Aquesta informació, normes i condicions (conjunt denominat com a Avís Legal) tenen per objecte regular, en el que sigui aplicable, l’ús del lloc web que Diagnosis dermatològica, SLP , posa a disposició del públic per complir així les obligacions legals sobre això.

Llocs web i dominis

Diagnosi dermatològica, SLP opera a la xarxa, per oferir els seus serveis, amb els dominis següents:

 • www.cedilp.com
 • www.diagnosisdermatologica.com

Considerant www.diagnosisdermatologica.com com a domini principal.

MOLT IMPORTANT Alguns serveis oferts al/s lloc/s de Diagnosi dermatològica, SLP, accessibles per als usuaris d’Internet, poden estar sotmesos a condicions particulars i instruccions que, si escau, substitueixen, completen i/o modifiquen el present Avís Legal i que hauran de ser acceptades pel Usuari abans diniciar-se la prestació del servei corresponent. Això és aplicable, particularment, en els casos en què s’efectuïn reserves o contractin serveis o productes, cas en què s’ha d’aplicar el contingut de les condicions generals de contractació de viatges (identificades com a CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ a les pàgines corresponents).

Objectiu i funcionalitat dels llocs de diagnosi dermatològica, SLP

L’activitat de Diagnosi dermatològica, SLP és proporcionar assistència i tractament mèdic en l’àmbit de la Dermatologia i dels tractaments dermoestètics.

Diagnosi dermatològica, SLP es reserva el dret de modificar en qualsevol moment aquestes condicions d’ús, així com qualsevol altra condició particular.

Diagnosi dermatològica, SLP fa tots els esforços necessaris dins dels seus mitjans per oferir la informació continguda als seus llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de Diagnosi dermatològica, SLP, es procediria a la seva correcció immediatament després del seu coneixement, no podent acceptar cap tipus de responsabilitat derivada dels perjudicis que poguessin derivar-se dels errors o omissions de la informació continguda als llocs.

Si qualsevol clàusula inclosa en aquestes condicions generals és declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, aquesta nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o la part d’aquesta que resulti nul·la o ineficaç, subsistint les condicions generals en tota la resta, tenint aquesta disposició, o la part d’aquesta que resulti afectada, per no posada.

Informació general (Dades identificatives i de contacte)

En compliment de l’art. 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, us informem que Diagnosi dermatològica, SLP, Carrer Can Rabia, 11 Baixos, Local 5, 08017 BARCELONA amb NIF B63421317, està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom: 36.259, Foli: 207, Full Registral: B-282705.

Podeu contactar amb nosaltres, a més d’estar a la vostra disposició a les nostres oficines, usant els següents mitjans:

 • Per correu electrònic a través de l’adreça cedilp@cedilp.com
 • Per telèfon al número datenció al client 93 363 89 20.

Sobre els usuaris

L’accés i/o ús del/s lloc/s de Diagnosi dermatològica, SLP per part d’una persona atribueix la condició d’ Usuari a aquesta persona.

L’Usuari accepta, per a l’ús i accés del/dels diferents llocs/s de Diagnosi dermatològica, SLP , les Condicions Generals d’Ús del/dels lloc/s Diagnosi dermatològica, SLP presentades a continuació.

L’ Usuari del/s lloc/s Diagnosi dermatològica, SLP ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi usar-los, ja que aquests i les condicions d’ús recollides en aquest Avís Legal poden haver sofert modificacions .

Els llocs de Diagnosi dermatològica, SLP ofereixen accés a diversos continguts (serveis, informacions, dades, etc.). El Usuari assumeix la responsabilitat de l’ús per part seva del/s lloc/s Diagnosi dermatològica, SLP Per això és responsabilitat, compromís i obligació del Usuari fer un ús adequat dels continguts i serveis que Diagnosi dermatològica, SLP ofereix a través del/s lloc/s de Diagnosi dermatològica, SLP Especialment el Usuari es compromet a no emprar-los en accions que puguin:

 • Incórrer en activitats il·lícites o il·legals segons l’ordenament jurídic europeu i espanyol.
 • Vulnerar la legislació espanyola i internacional en matèria de propietat intel·lectual i industrial.
 • Difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els
  drets humans.
 • Provocar danys als sistemes informàtics de Diagnosi dermatològica, SLP dels seus proveïdors o de terceres persones.
 • Introduir o difondre a la xarxa programari maliciós, virus informàtics o qualssevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys esmentats al punt anterior.
 • Intentar accedir o, si escau, utilitzar els comptes d’altres usuaris i modificar-ne o manipular-ne les dades.

Els llocs de diagnosi dermatològica, SLP no tenen continguts ofensius o inadequats per a menors d’edat. Això no obstant, no es permet l’ús a menors de 14 anys, i és recomanable que, si s’escau, l’ús el faci tutelar algun responsable legal o major d’edat. En cap cas els menors de 14 anys no han de subministrar a Diagnosi dermatològica, SLP dades de caràcter personal, pròpies o de familiars.
Per respectar la legislació vigent Diagnosi dermatològica, SLP prohibeix la contractació o reserva de productes i/o serveis a menors de 18 anys o incapacitats legals.

Responsabilitats

El Usuari és l’únic responsable de les infraccions en què pugui incórrer o dels perjudicis que pugui causar per la utilització inadequada dels llocs Diagnosi dermatològica, SLP, quedant Diagnosi dermatològica, SLP exonerada de qualsevol classe de responsabilitat que es pogués derivar per les accions del Usuari.

Diagnosi dermatològica, SLP emprarà tots els esforços i mitjans, raonables i necessaris per facilitar la seva comesa i prestar el servei que desitgem, no obstant això, Diagnosi dermatològica, SLP no assumeix cap garantia en relació amb l’absència d’errors, o de possibles inexactituds i omissions en els continguts públics, diferents de la reserva i contractació de serveis, accessibles al/s lloc/s de Diagnosi dermatològica, SLP

Això no obstant, el que disposa el paràgraf anterior, Diagnosi dermatològica, SLP verifica la informació publicada utilitzant tecnologia i personal qualificat, no obstant això, aquesta pot contenir imprecisions, errades o qualsevol gènere d’error; Diagnosi dermatològica, SLP no garanteix l’exactitud o fiabilitat de la informació o del contingut del/s lloc/s Diagnosi dermatològica, SLP

Els serveis oferts via Internet depenen de múltiples sistemes, tecnologies i elements que no estan sota el control o responsabilitat de Diagnosi dermatològica, SLP, per això Diagnosi dermatològica, SLP no es fa responsable pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de la no disponibilitat o continuïtat del funcionament del/s lloc/s Diagnosi dermatològica, SLP Així mateix, Diagnosi dermatològica, SLP no es fa responsable de les fallades o danys, directes o indirectes, que puguin causar-se al sistema informàtic del Usuari o als fitxers emmagatzemats en aquest, com a conseqüència de virus o qualsevol altre programari nociu que pogués estar allotjat al lloc.

Pel que fa a l’anterior Diagnosi dermatològica, SLP recomana als Usuaris l’ús d’eines de seguretat (Antivirus, ús de contrasenyes, xifrat d’informació sensible, tallafocs, salvapantalles, etc.) als seus equips, per evitar, tant com sigui possible, danys i perjudicis ocasionats per programari nociu i/o activitats il·lícites de tercers .

Per accedir a determinats serveis cal la condició d’ Usuari Registrat . És responsabilitat de l’ Usuari la custòdia de la contrasenya usada per evitar la usurpació de la seva identitat als llocs Diagnosi dermatològica, SLP als quals tingués accés per la seva condició d’ Usuari Registrat .

Així mateix el Usuari declara que tota la informació de caràcter personal subministrada per ell per a l’accés al/s lloc/s de Diagnosi dermatològica, SLP i durant la seva utilització, és veritable, completa i precisa i es compromet a mantenir-la actualitzada en els successius usos que pugui fer dels serveis oferts.

L’enviament i la remissió de dades que l’ Usuari realitzi a través del lloc web de Diagnosi dermatològica, SLP o la informació que aquesta remeti, està protegida per les tècniques de seguretat electrònica més modernes a la xarxa. Així mateix, les dades subministrades i emmagatzemades a les nostres bases de dades es troben igualment protegides per sistemes de seguretat que impedeixen l’accés de tercers no autoritzats a aquests. Diagnosi dermatològica, SLP realitza els millors esforços per disposar dels sistemes més actualitzats per a l’eficàcia d’aquests sistemes de seguretat.

Ús del lloc web

L’ús del lloc web implica l’acceptació expressa i plena de les condicions aquí exposades, sens perjudici d’aquelles particulars que es puguin aplicar a alguns dels serveis concrets oferts a través del lloc web.

Propietat intel·lectual sobre els continguts del lloc web

Tots els elements que formen el lloc web, així com la seva estructura, disseny i codi font, són titularitat de Diagnosi dermatològica, SLP i estan protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Es prohibeix la reproducció total o parcial dels continguts d’aquest lloc web, així com la seva modificació i/o distribució sense citar-ne l’origen o sol·licitar-ne prèviament autorització.

Diagnosi dermatològica, SLP no assumirà cap responsabilitat derivada de l’ús per tercers del contingut del lloc web i podrà exercitar totes les accions civils o penals que li corresponguin en cas d’infracció d’aquests drets per part de l’ usuari .

Enllaços

Aquesta Web inclou enllaços que permeten al Usuari accedir a altres pàgines d’Internet externes al/s lloc/s de Diagnosi dermatològica, SLP En cas que el Usuari utilitzeu aquests enllaços, Diagnosi dermatològica, SLP us informa que no exerceix cap tipus de control sobre aquests llocs i els seus continguts.

En cap cas Diagnosi dermatològica, SLP assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i legalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests hipervincles o altres llocs de Internet.

Si qualsevol Usuari té coneixement que els enllaços remeten a pàgines els continguts o serveis de les quals són il·lícits, nocius, denigrants, violents o immorals us agrairem que contacteu amb Diagnosi dermatològica, SLP indicant-ho per, així, procedir a eliminar aquest enllaç.

Tota activitat efectuada als llocs que no són titularitat de Diagnosi dermatològica, SLP està regulada per les seves pròpies normes i condicions, per la qual cosa recomanem que, abans del seu ús, els Usuari s’informin sobre això als apartats d’avís legal, o similars, als llocs fora del control directe de Diagnosi dermatològica, SLP

DIAGNOSIS DERMATOLOGICA SL como responsable del tratamiento tratará tus datos con la finalidad de dar de gestionar tu reserva de cita a través de nuestra web. Le informa que podría utilizar la aplicación de WhatsApp como medio de comunicación con sus clientes que implicaría una transferencia internacional de datos la cual se realiza con plenas garantías de acuerdo a la Decisión Adecuación relativa al Marco de Privacidad de datos UE-EE.UU del 10 de julio de 2023. Puedes acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como ejercer otros derechos consultando la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra Política de Privacidad

DIAGNOSIS DERMATOLOGICA SL como responsable del tratamiento tratará tus datos con la finalidad de dar respuesta a tu consulta o petición. Puedes acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como ejercer otros derechos consultando la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra Política de Privacidad

Suscripción Boletín

DIAGNOSIS DERMATOLOGICA SL como responsable del tratamiento tratará tus datos con la finalidad de remitirte nuestra newsletter con novedades comerciales sobre nuestros servicios. Puedes acceder, rectificar y suprimir tus datos, así como ejercer otros derechos consultando la información adicional y detallada sobre protección de datos en nuestra Política de Privacidad

DIAGNOSI DERMATOLOGICA SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar de gestionar la teva reserva de cita a través de la nostra web. Us informa que podria utilitzar l'aplicació de WhatsApp com a mitjà de comunicació amb els seus clients que implicaria una transferència internacional de dades la qual es realitza amb plenes garanties d'acord amb la Decisió Adequació relativa al Marc de Privadesa de dades UE-EE.UU del 10 de juliol del 2023. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privadesa

DIAGNOSI DERMATOLOGICA SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de donar resposta a la teva consulta o petició. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privadesa

Subscripció Butlletí

DIAGNOSIS DERMATOLOGICA SL com a responsable del tractament tractarà les teves dades amb la finalitat de remetre't la nostra newsletter amb novetats comercials sobre els nostres serveis. Pots accedir, rectificar i suprimir les teves dades, així com exercir altres drets consultant la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra Política de Privadesa

Us comuniquem que romandrem tancats del 12 al 25 d’agost per descans del personal. Per urgències mèdiques poden enviar un email a cedilp@cedilp.com

Inscripció curs